ห้องสมุดเสมือน

 

ห้องสมุดเสมือน01ห้องสมุดเสมือน02

ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)

         ความหมาย ประกอบ ด้วยคำว่า Virtual (เสมือน) + Library (ห้องสมุด)ซึ่งคำว่า เสมือน ในที่นี้หมายถึงการเชื่อมโยงข้อมูลในหัวข้อ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากที่ต่าง ๆ มาไว้ที่หน้าจอเดียวกัน คำว่า           ห้องสมุด หมายถึง แหล่ง รวบรวมวิทยาการความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และศิลปวิทยาต่าง ๆ ห้องสมุดเสมือนจึงเป็นการทำงานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมผสมผสานกับการจัดการฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลจากห้องสมุดและข้อมูล จากแหล่งความรู้อื่น ๆ เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลห้องสมุดทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องมี ห้องสมุดเสมือนควรมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ แต่มีข้อจำกัด คือต้องใช้เนื้อในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากและต้องมีโปรแกรมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลได้ทุกรูปแบบ โดยมีลักษณะข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ภาษาจีน, แหล่งการเรียนรู้, ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s