HOME

โฆษณา
โพสท์ใน ภาษาจีน | ใส่ความเห็น

library

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

Cloud Computing

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่, SlideShare | ใส่ความเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศงานห้องสมุด

แบบสอบถามความคิดเห็นในการนิเทศงานห้องสมุด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ทัศนศึกษา

โพสท์ใน วิดีโอ | ใส่ความเห็น

รวมภาพนิเทศศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ปี ๒๕๕๘

รวมภาพนิเทศศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ปี ๒๕๕๘   ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘
ถึงวันที่  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๘

โพสท์ใน รวมรูปภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

สุขภาพ

การบริหารร่างกายในท่ายืน

๑. ท่าเหยียดน่อง  มือจับพนักเก้าอี้  ถอยขาไปข้างหลังข้างหนึ่ง  ทำวันละ ๔ รอบ
๒.  ท่าเขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้นเท้า  มือจับพนักเก้าอี้
๓. ท่าเหวี่ยงขาออกข้าง  ยืนตัวตรง  เตะปลายไปด้านหลัง
๔. ท่าย่อเข่า  ยืนตัวตรง  มือจับพนักเก้าอี้  ย่อเข่าลงสองข้าง
๕. ท่างอเข่าและเหยียดขาไปข้างหลัง  งอเข่าให้ชิดหน้าอก
๖. ท่าโยกลำตัว  กางขาออก เอี้ยวตัวด้านข้าง  ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง

บริหารไหล่

๑. ท่าเอียงคอ  ทำสลับไปมา ๓ ครั้ง
๒. ท่าก้มศีรษะ คางจรดอก
๓. ท่ายกแขน  นั่งตัวตรง ยกแขนขึ้นข้างบนให้แขนตึง ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๔. ท่ากรรเชียง
๔.๑ นั่งตัวตรง เหยียดแขนมาข้างหน้า  งอข้อศอก ดึงแขนกลับข้างลำตัว ทำสลับ  ทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๔.๒ ยกแขน เหยียดแขนมาข้างหน้าพร้อมกันสองข้าง งอข้อศอก ดึงแขนทั้งสองข้างกลับข้างลำตัว ๑๐ ครั้ง
๕. ท่าเหยียดหลัง  นั่งตัวตรง แยกขาสองข้างพอประมาณ  เหยียดแขนสองข้าง ก้มลง ลูบที่ขาจากเท้าถึงหัวเข่า ทำ  สลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๖. ท่าเหยียดข้อเท้า
๖.๑ เหยียดขา กระดกข้อเท้าให้มากที่สุดขึ้น-ลง  ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๖.๒ หมุนข้อเท้าตามเข็มนาฬิกา  ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๖.๓ หมุนข้อเท้าทวนเข็มนาฬิกา  ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๗. ท่าเหยียดเข่า   เหยียดขามาข้างหน้าแล้ววางลง
๘. ท่าเตะเท้า  เตะเสร็จแล้ว นำส้นเท้าวางที่พื้น  ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง
๙. ท่ายกเข่า  ทำสลับทีละข้าง ๆ ละ ๑๐ ครั้ง

โพสท์ใน สุขภาพ - การบริหารร่างกาย | ใส่ความเห็น